Een van onze eerste specialisaties is de aanleg van glasvezel en alle bijbehorende techniek. Hieruit is voortgevloeid dat we inmiddels alle soorten van kabels en leidingen kunnen verzorgen.


Bijkomende werken als tuin- en terreinaanleg zijn ons niet vreemd.
Maatgerichte oplossingen voor in- en uitpandige netwerken op gebied telecommunicatie, audio en beeld.

Johan Winters