Waar niet met open graafwerk gewerkt kan of mag worden zijn wij als bedrijf in staat om op een professionele manier te voorzien in een boring/persing van 80 mm tot 160 mm