Voor het uiterst nauwkeurig in kaart brengen en vastleggen van nieuw aangelegde netwerken of van bestaande netwerken maken wij gebruik van een inmeettechniek met behulp van een Stonex S9III gps rover die werkt met een nauwkeurigheid die een maximale marge van 1 cm heeft.

We kunnen deze techniek ook voor u inzetten om bestaande ondergrondse infra structuren uit te zetten/aan te wijzen door gebruik te maken van x en y coördinaten.